Serdecznie gratulujemy uczniom imponujących wyników osiągniętych w Egzaminie Ósmoklasisty