Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I semestr: 01.09.2023-31.01.2024

II semestr:  01.02.2024- 21.06.2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023-31.12.2023
Ferie zimowe 15.01-28.01.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024
Ferie letnie 22.06.2024- 31.08.2024

 

Klasyfikacja:

Wystawienie prognozowanych ocen śródrocznych 31.12.2023
Klasyfikacja śródroczna oraz  posiedzenie RP 31.01.2024
Wystawienie prognozowanych ocen rocznych 14.05.2024
Klasyfikacja roczna oraz posiedzenie RP 14.06.2024

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2023

02.05.2024

31.05.2024