Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne

  1. 8.00 – 8.45
  2.   8.55 – 9.40
  3.   9.50 – 10.35
  4.  10.45 – 11.30
  5.  11.50 – 12.35
  6.  12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.35 – 15.20
  9. 15.25 – 16.10