Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

6.30 – 8.00 – świetlica klasy I – III

8.00 – 13.40 – obowiązkowe zajęcia dydaktyczne

13.45 – 14.30 – zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze, terapie – klasy I – III

14.00 – 14.45 – zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze, terapie – klasa VI

14.30 – 17.00 świetlica klasy I – III

PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE:

  1.   8.00 – 8.45
  2.   8.55 – 9.40
  3.   9.50 – 10.35
  4.  10.45 – 11.30
  5.  11.50 – 12.35
  6.  12.55 – 13.40

OBIADY:

12.35 – 12.55 – klasy I – III

13.40 – 14.00 – klasa VI