Misja szkoły

Misją szkoły jest zapewnienie akademickiej doskonałości, atmosfery stabilności i bezpieczeństwa oraz odkrycie i rozwinięcie uzdolnień uczniów.

Cel i zadania szkoły

Celem podstawowym szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez rzetelne kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim oraz rozwijanie osobowości, specyficznych uzdolnień, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.


"Ale czy to szkoła? A może grupa przyjaciół?"

Bartłomiej Wodziński

OGŁOSZENIA

Najważniejsze informacje. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.


16 listopada 2020

ogłoszenia-grudzień 2020

Dnia 18.12.2020 (piątek) w klasach I – III pielęgniarka przeprowadzi prelekcję w związku ze Światowym Dniem AIDS & Dnia 14.12.2020 (poniedziałek) odbędą się zdalne zebrania z […]
8 października 2020

ogłoszenia – listopad

Informujemy, że 2.11.2020 (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Tego dnia dla chętnych uczniów odbędą się zajęcia świetlicowe w godzinach 7.00 – […]
28 września 2020

ogłoszenia-październik

Dnia 1.10.2020 (czwartek) o godz. 12.00 w klasie III i VI odbędzie się spotkanie podróżnicze członków Fundacji „Fuzja” pt. „Państwo Paradoksów” & Dnia 6.10.2020 chętne osoby zapraszamy […]