Spotkania z rodzicami

Kalendarz zebrań rodziców i konsultacji z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

2.09.2020 g. 16.00 kl. I

3.09.2020 g. 16.00 kl. II

4.09.2020 g. 16.00 kl. III

4.09.2020 g. 17.00 kl. VI

18.11.2020 g. 17.00

14.12.2020 g. 17.00

22.03.2021 g. 17.00

18.05.2021 g. 17.00

 

KONSULTACJE

27.10.2020 g.15.00-16.00

13.01.2021 g. 15.00-16.00

23.02.2021 g. 15.00-16.00

14.04.2021 g. 15.00-16.00

 

Konsultacje polegają na indywidualnej rozmowie rodzica z nauczycielem uczącym w oddziale.

Spotkanie należy umówić w sekretariacie szkoły najpóźniej dnia poprzedzającego konsultacje do godz. 10.00.