Spotkania z rodzicami

                                 Kalendarz zebrań rodziców oraz indywidualnych konsultacji  w roku szkolnym 2023/2024

 

06.09.2023

Zebrania z rodzicami

11.10.2023

Konsultacje

15.11.2023

Konsultacje

13.12.2023

Konsultacje

10.01.2024

Zebrania z rodzicami

14.02.2024

Konsultacje

13.03.2024

Konsultacje

17.04.2024

Konsultacje

15.05.2024

Konsultacje

12.06.2024

Zebrania z rodzicami