Informacje ogólne

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zielony Żłobek jest dofinansowywany
ze środków Gminy Miejskiej Lubin

  • Godziny otwarcia – ZIELONY ŻŁOBEK: 6.30 – 16.30
  • telefon 797 406 461
  • Miesięczna opłata stała – 750,00 zł
  • Miesięczna opłata stała dla dzieci spoza Lubina – 1200,00 zł
  • Stawka dziennego pobytu –15,00 zł
  • Dzienna stawka pobytu  dla dzieci objętych specjalną dietą  – 17.00 zł (płatne z góry na konto wraz z opłatą za czesne)
  • Wpisowe – 300,00 zł

OFERTA

  • sprawowanie opieki nad dziećmi od 1-go do 3-go roku życia
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, warsztaty multi – sensoryczne;
  • warsztaty tematyczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia logopedyczne, zajęcia rehabilitacyjne;

WYPRAWKA

Prosimy o dostarczenie: ubranek na przebranie, bucików na zmianę, kubeczka, szczoteczki i pasty      do  zębów, pieluch jednorazowych.

WAŻNE! Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 Przyjmowanie dzieci, powitanie. Poranne zabawy integracyjne i ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

8.30 – 9.00 Śniadanie – karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne, spacer, zajęcia na placu zabaw

10.00 – 10.15 Przygotowanie do obiadu

10.15 – 11.00 Obiad II danie, pomoc i karmienie dzieci

11.00 – 13.00 Odpoczynek, sen, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13.00 – 13.15 Czynności higieniczne po spaniu, przygotowanie do obiadu

13.15 – 14.00 Obiad I danie, pomoc i karmienie dzieci

14.00 – 16.30 Zabawy, odbiór dzieci, podwieczorek