Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wiosna w Lubinie

Powstała po to, aby wyjść naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży. Pragniemy zapewnić naszym klientom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Chcemy także dać Państwu możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami i specjalistami w ramach szkoleń, warsztatów oraz grup wsparcia. Nasze założenia to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.