Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia podstawowe:

 • zajęcia matematyczne „Dziecięca Matematyka”,
 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • rytmika
 • sensoplastyka

Zajęcia uzupełniające i rozwojowe:

 • język angielski,
 • arteterapia,
 • taniec,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • ekologia przedszkolaka,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z udzielania z pierwszej pomocy
 • edukacja teatralna
 • koncerty
 • bajkoterapia

Warsztaty z dziedziny:

 • glinolepienie,
 • gipsomalowanie,
 • fotowanie,
 • szklankolowanka,
 • głazowanie,
 • fotodrapanko,
 • klockorowanka,
 • plastikolowanka

Organizujemy wycieczki i wyjścia do kina.