Galeria

GALERIA

Praca plastyczna pt. „ Wyraźni na drodze”

Autor: Hanna Mika grupa Las

Nauczyciel: Marzena Ostrowska