Grupy terapeutyczne

GRUPY TERAPEUTYCZNE

AUTYZM
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje od wewnątrz w całą osobowość człowieka. Oznacza to, że nieprawidłowości rozwoju widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy oraz ruchowy. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3 roku życia. Zaburzenie to, wbrew obiegowej opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć wtedy jest najczęściej diagnozowane.
Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowanie w codziennym jego życiu.

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY
Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z problemami umożliwiają natomiast normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości.
Jesteśmy przedszkolem, którego celem jest przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej.
Grupy integracyjne to wyjątkowe miejsce dla wysoko funkcjonujących dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, gdzie z powodzeniem mogą kształtować swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także uzyskać solidne przygotowanie przedszkolne.
Dzięki niewielkim grupom i wyspecjalizowanej kadrze zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i zdrowe mogą się harmonijnie rozwijać i uczyć się od siebie nawzajem tolerancji, otwartości oraz czerpać radość ze wspólnego poznawania świata.

NASI SPECJALIŚCI
Naszą przedszkolną kadrę tworzą nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej. Wszyscy pracownicy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wiosna.

ZAPEWNIMY OPIEKĘ DZIECIOM:

  • NIEDOWIDZĄCYM
  • NIEDOSŁYSZĄCYM, NIESŁYSZĄCYM
  • ZE SPEKTRUM AUTYZMU/ AUTYZMEM
  • Z ZESPOŁEM ASPERGERA
  • NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE
  • Z ZESPOŁEM DOWNA
  • NIEPEŁNOSPRAWNYM RUCHOWO