Projekty unijne

Tytuł projektu: Zielony Przedszkolak – edukacja przez wsparcie
Cel projektu: Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego
Okres realizacji: 01.05.2020 – 31.08.2021

Planowane efekty:

  • dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych oraz placu zabaw
  • utworzenie 70 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
  • podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola
  • podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkola

Wartość projektu: 1 431 813,96 zł
Wkład UE: 1 215 813,96 zł

Harmonogram wsparcia w projekcie