Nasi Specjaliści

Nasi Specjaliści

Naszą przedszkolną kadrę tworzą nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej. Wszyscy pracownicy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym przedszkolakom wszechstronną opiekę. Wsparciem w kompleksowej terapii służą liczni specjaliści z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wiosna.

Zapewnimy opiekę dzieciom:

  • niedowidzącym
  • niedosłyszącym, niesłyszącym
  • ze spektrum autyzmu/ autyzmem
  • z zespołem Aspergera
  • niepełnosprawnym intelektualnie
  • z zespołem Downa
  • niepełnosprawnym ruchowo