Dyrektor Zielonego Żłobka zwraca się

z uprzejmą prośbą o kategoryczne przyprowadzanie do placówki

wyłącznie dzieci zdrowych

bez objawów przeziębienia takich jak:

katar, kaszel, podwyższona temperatura,

celem zapobiegnięcia zarażeń pozostałych podopiecznych.

Z poważaniem

Jolanta Grabarczyk