Misja żłobka

MISJA ŻŁOBKA

Placówka „Zielony Żłobek” to wyjątkowe miejsce, w którym:

 •  tworzymy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego rozwoju;
 • wyzwalamy aktywności i energię dziecka;
 • wyposażamy naszych podopiecznych w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać dalszym stawianym im wymaganiom, w tym podjęcia dalszej edukacji przedszkolnej;
 • wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, w której dziecko bawi się i uczy;
 • zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka, budzimy jego ciekawość świata;
 • kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze;
 • stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia;
 • wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą wobec ludzi i otaczającego świata;
 • kształtujemy poczucie przynależności do grupy;

WIZJA ABSOLWENTA ŻŁOBKA

Nasz absolwent to dziecko, które dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętności jest w pełni przygotowana do podjęcia dalszej edukacji w przedszkolu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • bezpłatny zestaw zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci:
  • rytmika;
  • terapia logopedyczna;
  • gimnastyka ogólnorozwojowa;
 • doskonałe zaplecze logistyczne:
  • własna kuchnia, w której zespół przygotowuje smaczne, zdrowe posiłki dziennie, uwzględniająca potrzeby żywieniowe dzieci;
  • 2 sale zabaw, doskonale wyposażone w pomoce edukacyjne, zabawki i sprzęt audiowizualny;
  • zaangażowany zespół pracowniczy, który jest zorientowany wyłącznie na dobro dziecka;