Nowe wytyczne dla rodziców

uprzejmie informujemy,

że z dniem 12.01.2021 r.

na terenie szatni

może przebywać

maksymalnie pięciu rodziców

w reżimie sanitarnym.