Przypominamy, że rodzice, których obejmuje dotacja z Urzędu Miejskiego

są zobowiązani do dostarczenia do do dnia 28.04.2023 r.(piątek)

pierwszej strony rozliczonego PIT–u oraz UPO za 2022 rok

Można przesłać dokumenty

drogą elektroniczną :

biuro@zielonaedukacja.com