OGŁOSZENIA – październik 2021

Dnia 22.10.2021r. odbędzie się uroczyste pasowanie uczniów klasy Ib

Dnia 5.11.2021r. odbędzie się uroczyste pasowanie uczniów klasy Ia

&

Dzień 14.10.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sekretariat do dnia 1.10.2021 r. przyjmuje zapisy uczniów klas I-III na zajęcia wychowawcze w świetlicy, które odbędą się w godzinach 7.45-15.45

&

W dniach 11-13.10.2021 uczniowie wszystkich klas wezmą udział w akcji pn: „Sprzątanie Świata – Polska 2021”.

Tegoroczna XXVIII edycja przebiegnie pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę

&

Dnia 11.10.2021 odbędą się indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami. Zapisy na konsultacje prowadzi sekretariat do dnia 8.10.2021

&

W dniach 6 – 8.10.2021 uczniowie klas IV i VII wyjadą na wycieczkę do Warszawy.

Dla uczniów, którzy nie biorą w niej udziału zorganizowane zostaną lekcje w grupie łączonej według planu klasy IV

&

Dnia 1.10.2021 z okazji XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie:

Klasy IV wezmą udział w rozgrywkach matematyczno – ruchowych,

Klasy VII przeprowadzą sondę uliczną wśród mieszkańców Lubina nt. znajomości tabliczki mnożenia