Terapeuci

Nasz zespół składa się następujących specjalistów:

-Psycholog

-Terapeuta pedagogiczny

-Oligofrenopedagog

-Logopeda

-Fizjoterapeuta

-Terapeuta Integracji Sensorycznej

-Terapeuta Ręki