Oferta

Oferta dla dzieci od 0 do 3 roku życia

Diagnoza rozwoju małego dziecka 0-3 lat
Wspomaganie rozwoju małego dziecka (zajęcia z psychologiem/ pedagogiem) 0-3 lat
Zajęcia stymulujące rozwój dziecka 0-3 lat
Realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0-7 (9) lat
Diagnoza integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia polisensoryczna 0-2 lat
Diagnoza rozwoju ruchowego małego dziecka 0-13 lat
Zajęcia stymulujące rozwój dziecka 0-3 lat
Rehabilitacji ruchowa 0-13 lat

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym i z zerówki

Diagnoza rozwoju dziecka 3-7 lat
Diagnoza rozwoju intelektualnego 3- 13 lat
Terapia psychologiczna 3-7 lat
Diagnoza pedagogiczna 3-13 lat
Terapia pedagogiczna 3-13 lat
Diagnoza logopedyczna 2,5-13 lat
Terapia logopedyczna 2,5-13 lat
Diagnoza integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia integracji sensorycznej 2-10 lat
Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka 0-13 lat
Rehabilitacji ruchowa 0-13 lat
Realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0-6 (8) lat
Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5-6 lat
Ocena ryzyka dysleksji 6-7 lat
Terapia taktylna 5-13 lat
Kinezjologia Edukacyjna 3-13 lat
Logorytmika 3- 7 lat
Wprowadzenie wspomagającej metody komunikacji PECS 3-13 lat

Oferta dla dzieci w wieku szkolnym

Diagnoza rozwoju intelektualnego 3-13 lat
Diagnoza trudności szkolnych 6-13 lat
Diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwojowymi 3-7 lat
Terapia psychologiczna 3-13 lat
Diagnoza pedagogiczna 3-13 lat
Terapia pedagogiczna 3-13 lat
Diagnoza logopedyczna 2,5-13 lat
Terapia logopedyczna 2,5-13 lat
Diagnoza integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia polisensoryczna 10-13 lat
Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka 0-13 lat
Rehabilitacja ruchowa 0-13 lat
Ocena ryzyka dysleksji 6-7 lat
Diagnoza dysleksji 9-12 lat
Kinezjologia Edukacyjna 3-13 lat
Terapia taktylna 5-13 lat
Wprowadzenie wspomagającej metody komunikacji PECS 3-13 lat

Oferta dla rodziców, opiekunów, osób pracujących z dziećmi

Masaż Shantala- zajęcia instruktażowe (indywidualne) rodzice, opiekunowie
Masaż Shantala- zajęcia instruktażowe (grupowe) rodzice, opiekunowie
Konsultacje z psychologiem rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z pedagogiem rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z logopedą rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z fizjoterapeutą/ terapeutą SI rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
„Bądź ze mną” Zajęcia dla rodziców pragnących poprawić relację  z dzieckiem* rodzice, opiekunowie dzieci w wieku od 0 do 6 lat
Konsultacja z rodzicami odnośnie wspomagającej metody komunikacji rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi