Oferta

Oferta dla dzieci od 0 do 3 roku życia

Diagnoza rozwoju małego dziecka 0-3 lat
Wspomaganie rozwoju małego dziecka (zajęcia z psychologiem/ pedagogiem) 0-3 lat
Zajęcia stymulujące rozwój dziecka 0-3 lat
Realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0-6 (9) lat
Diagnoza integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia integracji sensorycznej 2-10 lat
Terapia polisensoryczna 0-2 lat
Diagnoza rozwoju ruchowego małego dziecka 0-13 lat
Zajęcia stymulujące rozwój dziecka 0-3 lat
Rehabilitacji ruchowa 0-13 lat
Diagnoza logopedyczna 1-3lat
Terapia logopedyczna 1-3lat

 

 

 

 

 

 

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym

Diagnoza rozwoju dziecka 3-7 lat
Terapia psychologiczna 3-7 lat
Diagnoza logopedyczna 2,5-9 lat
Terapia logopedyczna 2,5-9 lat
Diagnoza integracji sensorycznej 2-9 lat
Terapia integracji sensorycznej 2-9 lat
Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka 0-9 lat
Rehabilitacji ruchowa 0-9 lat
Realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0-6 (9) lat
Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5-6 lat
Wprowadzenie wspomagającej metody komunikacji PECS 3-9 lat

Oferta dla rodziców, opiekunów, osób pracujących z dziećmi

Konsultacje z psychologiem rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z oligofrenopedagogiem rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z terapeuta pedagogicznym rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z logopedą rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacje z fizjoterapeutą/ terapeutą integracji sensorycznej rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi
Konsultacja z rodzicami odnośnie wspomagającej i alternatywnej metody komunikacji PECS rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi