Cennik

CENNIK

• Diagnoza Integracji Sensorycznej (2-3 spotkania) 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Terapia Integracji Sensorycznej 45 min. – 90 zł

• Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka od 2,5 r.ż. do 16 r. ż – 100 zł

• Rehabilitacja ruchowa 2,5 r.ż. do 16 r. ż  45 min. – 90 zł

• Terapia taktylna 45 min. – 70 zł

• Terapia ręki 45 min. – 80 zł

• Metoda PNF 45 min. – 80 zł

• Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp 45 min. – 80 zł

• Masaż Shantala zajęcia instruktażowe dla rodziców indywidualne 45 min. – 70 zł

• Masaż Shantala zajęcia instruktażowe dla rodziców  grupowe – 5 sesji – 250 zł

• Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą integracji sensorycznej

(rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi) – 90 zł

• Terapia psychologiczna 45 min. – 90 zł

• Terapia pedagogiczna 45 min. – 80 zł

• Diagnoza rozwoju intelektualnego dziecka od 6 r. ż. do 16 r. ż. – 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Diagnoza profilem psychoedukacyjnym od 6 m. ż. do 12 r. ż. – 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa od 1 r. ż. do 3 r. ż. – 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Konsultacje z logopedą (rodzice, opiekunowie, osoby pracujące z dziećmi) – 90 zł

• Konsultacje z rodzicami (odnośnie wspomagającej metody komunikacji) 45 min. – 90 zł

• Diagnoza logopedyczna – 150 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Terapia logopedyczna 45 min. – 90 zł

• Wprowadzenie wspomagającej metody komunikacji PECS 45 min. – 90 zł