Cennik

CENNIK

• Konsultacje z fizjoterapeutą/Terapeutą Integracji Sensorycznej – 120 zł/50 min

• Konsultacje z logopedą – 120 zł/50 min

• Konsultacje z psychologiem – 120 zł/50 min

• Konsultacje z terapeutą pedagogicznym – 120 zł/50 min

• Konsultacje odnośnie wspomagającej i alternatywnej metody komunikacji PECS- 120 zł/50 min

• Diagnoza dziecka Profilem Psychoedukacyjnym (PEP-R) od 6 m. ż. do 12 r. ż. – 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Diagnoza dziecka przy użyciu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej od 3 r. ż. do 6 r. ż. – 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Diagnoza dziecka przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej od 2 m.ż. do 3 r.ż.- 300 zł + 50 zł wydanie pisemnej diagnozy

• Diagnoza gotowości szkolnej 5,6-latków – 250zł + 50 zł wydanie pisemnej diagnozy

• Diagnoza logopedyczna – 100 zł + 50 zł wydanie pisemnej diagnozy

• Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka od 2,5 r.ż. do 9 r. ż – 100 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Diagnoza Integracji Sensorycznej (2-3 spotkania) 300 zł + 50 zł wydanie  pisemnej diagnozy

• Wprowadzanie wspomagającej i alternatywnej metody komunikacji PECS (spotkania z dzieckiem) 45 min.- 100 zł

• Terapia psychologiczna – 100 zł/50 min

• Terapia pedagogiczna – 90 zł/50 min

• Terapia logopedyczna  – 100 zł/50 min

• Rehabilitacja ruchowa – 100 zł/50 min

• Terapia Integracji Sensorycznej – 100 zł/50 min

• Terapia Ręki  – 80 zł/50 min

• Metoda PNF – 90 zł/50 min

• Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Stóp  – 100 zł/50 min