Kiermasz Bożonarodzeniowy

Dnia 21.12.2020 r.

( poniedziałek) odbędzie się

Kiermasz Bożonarodzeniowy

na rzecz Fundacji SOL

bez udziału rodziców.

Datki za ozdoby będą zbierane

podczas wydawania dzieci w tym dniu.